MSSQL Veri Tipleri

Tam Sayı Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı Tanımı
Bigint -9,223,372,036,854,775,808
*9,223,372,036,854,775,807
8 bayt yer kaplar.
int -2,147,483,648
*2,147,483,647
4 bayt yer kaplar.
Smallint -32,768
*32,767
2 bayt yer kaplar.
Tinyint 0-255 1 bayt yer kaplar.
Bit 0-1 2 bayt yer kaplar. True, False değerler için kullanılır.
Decimal -10^38 +1
*10^38 -1
Ondalık veyahut tam sayı değerleri tutar.
Money -922,337,203,685,477.5808
*922,337,203,685,477.5807
8 bayt yer kaplar.
Parasal verileri tutar.
Smallmoney -214,748.3648
*214,748.3647
4 bayt yer kaplar.
Parasal verileri tutar.

Kesirli Sayı ve Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı Tanımı
Float -1,79E + 308
*1,79E + 308
Ondalık sayı tutar.
Real -3,40E + 38
*3,40E + 38
Ondalık sayı tutar.

Tarih Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı Tanımı
Datetime 1 Ocak 1753 - 31 Aralık 9999 8 bayt yer kaplar.
Datetime2 1 Ocak 0001 - 31 Aralık 9999 6-8 bayt yer kaplar.
Smalldatetime 1 Ocak 1900 - 6 Haziran 2079 4 bayt yer kaplar.
Date 1 Ocak 0001 - 31 Aralık 9999 3 bayt yer kaplar.
Time 3 bayt yer kaplar.
Datetimeoffset 20-05-2012 12:00:01.0.458014 +03:00 8-10 bayt yer kaplar.

Karakter Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı
Char 8000 karakter
Varchar 8000 karakter
Varchar(max) 2 gb karakter
Text 2,147,483,647

UNICODE Karakter Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı
Nchar 4000 karakter
Nvarchar 4000 karakter
Nvarchar(max) 2 gb karakter
Ntext 1,073,741,823

Binary Veri Tipleri
Veri Tipi Aldığı Değer Aralığı
Binary 8000 byte
Varbinary 8000 byte
Varbinary(max) 2 gb
Image 2,147,483,647 byte