vBulletin 3,4,5 serilerinde Türkçe Tarih ve Saat formatı
Bütün zaman dilimlerini tarih, saat, gün, ay, yıl hepsini Türkçeye çevirebilirsiniz.

Admincp >> Diller & Cümleler >> Dil Yönetimi >> TÜRKÇE >>[Ayarları değiştir]

Yerel Dil Paketi --->tr_TR
Tarih Formatı --->%d.%B.%Y
Saat formatı--->%H:%M
Üyelik Tarihi formatı---> %d.%B.%Y
Doğum tarihi Formatı--->%d.%B.%Y
Doğum tarihi Formatı--->%d.%B
Panel kullanımlarının Tarih formatı--->%d.%B.%Y, %H:%M
Dezimal ayırıcı ---> .
Binler ayırıcısı---> ,